21.6.08

País de picaresca.....

Segons l'INE, hi ha 46 milions d'habitants a Espanya. Això significa que en el 2007-2008, la població espanyola ha crescut en 870.000 habitants, dels quals 700.000 són estrangers.
Quin sentit té la proposta del ministre Corbacho de fomentar el retorn d' estrangers amb residència, quan en un sol any t'entren 700.000 persones? Quants s'acolliran a la mesura? 10.000? Suportaran els serveis públics una incorporació de gairebé 1 milió de persones anuals? Passa a algun altra país això?
La immigració és el tema. És el mou la política europea i encara no ens n'hem adonat.
Però el tema que voldria qüestionar és el poc rigor que hi ha a espanya a l'hora de comptabilitzar la població. L'estadística oficial es basa en dos bases que són totalment qüestionables: el padró i el número de targetes sanitàries.
En ambos casos, no es pot realitzar un recompte fiable de la població estable a través d'elles. Pel que fa al padró, és un tràmit que es pot fer sense cap problema, fins i tot a través d'internet i és fàcilment manipula ble, i pel que fa a la targeta sanitària, es compta com a catalans o espanyols a ciutadans que solament hi estan de pas o hi viuen a temporades: estudiants, erasmus, europeus amb 2a residència, i fins i tot, gent que viu a l'exterior i es vol operar aquí.
Cap país seriós, calcula la seva població a través d'aquestes fonts, ho fan a través del cens i d'altres fonts més fiables. Una de les fonts més fiables, és el nombre d'estudiants estrangers que estan inscrits als nostres col·legis. Això sí que és fiable.
Però és que a vegades, la veritat no interessa, el que de veritat interessa és arribar a una xifra de la població - 50 milions- que ens situï entre els quatre grans països d'Europa, i tenir un pes decisiu similar al d'Italia.
Tampoc no ajuda gaire, que el finançament dels municipis sigui molt més important a mida que s'arriben a determinades xifres - 10.000 o 50.000 habitants- i per arribar-hi, s'empadrona a tothom qui vulgui, és igual que no coincideixi amb la població real que habita a la població. País de picaresca...Bon cap de setmana.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

La directiva, que vol donar resposta a la immigració il.legal, homogeneïtzant, en la mesura del possible del tracte de la immigració en tots els estats de la Unió, contempla la possibilitat de mantenir retinguts en centres de detenció als immigrants en situació irregular, que no han comés cap delicte, un màxim de 18 mesos, menors inclosos.
Amb això es violen moltes de les obligacions internacionals en matèria de drets humans dels estats europeus.
En un temps de crisi sembla que la immigració a Europa serà un dels focus de conflicte, si més no, és allà on la institució parlamentària europea apunta.
Que cal homogeneïtzar les polítiques migratòries a la UE està clar, ara bé, que el tracte vagi per aquest camí ja no és del tot òptim.
No es tracta de contraposar el paternalisme d'esquerres del papers per a tothom amb la directiva europea suara esmentada, això seria molt pervers i simplista.
Més enllà d'una Europa que permeti la prosperitat econòmica, Europa ha de descansar la seva identitat sobre els fonaments de la Llibertat, amb majúscula.
Cloure a persones, privar-les de la seva llibertat és una pena molt dura. Només ha de restar reservada per actes criminals, és l'últim pas a donar, un cop descartada la pena de mort.
Ara, el Parlament Europeu planteja la retenció de persones fins a 18 mesos (un any i mig!) pel mer fet de no tenir papers.
Aquesta directiva és un pas enrere en la construcció d'una Europa sòlida, perquè una Europa excessivament repressora sempre serà més dèbil.

Anònim ha dit...

Si fos per en Duran i les seves polítiques d'immigració, una immigrant il. lustre com la moreneta segur que no hagués arribat a establir-se a Catalunya!
A veure si gracies al vot religiós de'n Duran, les coses comencen a rutllar, perquè si se l'escolta com per lo de la pluja. . . .
Vet aquí un home coherent amb les seves creences particulars.